Dasar Privasi Defend My WiFi

 

Komuniti penyelidikan pasaran dalam talian kita mempunyai jutaan peserta yang berminat dalam menyuarakan pendapat mereka dan dalam berpotensi mempengaruhi produk dan perkhidmatan yang mana yang ditawarkan di Internet. Dengan bersetuju kepada dasar privasi ini, anda akan menjadi ahli panel penyelidik.  Ahli panel membenarkan pelayaran dalam talian mereka, penggunaan perkakasan dan aplikasi, dan tingkah laku pembelian (termasuk kandungan halaman laman web yang dilawati) dikumpul dengan pasif dan digunakan sebagai sebahagian daripada laporan penyelidikan tanpa nama yang menentukan perkara yang popular dengan pengguna. Perjanjian ini adalah antara anda dan TMRG, Inc. anak syarikat milik sepenuhnya comScore, Inc. TMRG menjalankan pelbagai pengumpulan data penyelidikan (untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat www.TMRGinc.com) dan maklumat yang anda sumbangkan kepada TMRG di bawah program ini digunakan oleh comScore, Inc. comScore adalah pihak berkuasa penyelidikan pasaran yang diiktiraf secara global di Internet dan trend ekonomi umum, yang datanya dipetik secara rutin oleh saluran media utama seperti New York Times, Wall Street Journal dan CNN (untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat www.comscore.com).  Data dan laporan yang disediakan oleh comScore banyak bergantung kepada syarikat perkhidmatan Internet terbesar dan skor syarikat Fortune 500, untuk meningkatkan tawaran dalam talian mereka.

Perlindungan privasi anda ialah salah satu keutamaan kami. Sementara penyertaan secara sukarela dalam program kami akan membenarkan kami menghantar tinjauan secara berkala kepada anda dan menjejaki maklumat mengenai aktiviti dalam talian anda seperti laman web yang anda layari dan transaksi yang dilakukan, maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang anda berikan kepada kami TIDAK akan digunakan oleh kami atau sesiapa yang berurusan dengan kami, untuk iklan atau pasaran produk atau perkhidmatan kepada anda!

Maklumat di bawah menggariskan dasar privasi untuk panel Defend My WiFi.

 

DASAR PRIVASI, PERJANJIAN LESEN PENGGUNA DAN NOTIS PATEN

 

Sebelum menyertai program kami, menikmati faedah program ini, anda mesti menyemak dan bersetuju terhadap terma dan syarat di bawah dan memberikan dan mendapatkan kebenaran terhadap perjanjian ini daripada sesiapa yang menggunakan peranti mudah alih yang anda memasang aplikasi ini. Dengan memasang aplikasi kami, anda bersetuju untuk terikat dengan dasar privasi ini & perjanjian lesen pengguna, termasuk menjadikan maklumat penyelidikan pasaran yang diberikan oleh anda berpotensi untuk dipindahkan dan disimpan di Amerika Syarikat.

 

Keperluan untuk penyertaan

 

Untuk menyertai program ini, anda mesti:

 • Sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan berupaya untuk memasuki perjanjian yang terikat;

 • Ibu bapa atau penjaga yang sah bagi sesiapa sahaja bawah 18 tahun mempunyai akses ke peranti mudah alih di mana aplikasi dipasang;

 • Memiliki peranti mudah alih yang boleh anda dikonfigurasikan untuk menggunakan sistem ini;

 • Tidak bekerja atau mempunyai pertalian dengan individu yang bekerja dengan syarikat kajian pasaran yang tidak bersekutu; dan

 • Mengetahui dan bersetuju untuk membenarkan perisian beroperasi seperti yang dihuraikan di sini, termasuk membenarkan perisian menaik taraf secara automatik sekiranya apa-apa naik taraf sedemikian tidak mengubah kefungsian perisian melangkaui apa yang dihuraikan dalam dasar privasi dan perjanjian lesen pengguna ini

Apakah maklumat yang dikumpul?

 

Maklumat Demografik Asas: Apabila anda mendaftar untuk program ini, kami mungkin mendapatkan maklumat perhubungan anda dan beberapa maklumat demografik asas tentang anda menggunakan soal selidik, maklumat daripada syarikat lain menerusi yang anda peroleh atau bertanya tentang program ini, atau aplikasi yang anda pasang pada peranti mudah alih anda dan membenarkan mengesan penggunaan Internet anda.

Maklumat jawapan tinjauan: Sebaik sahaja anda bersetuju untuk menyertai program ini, kami mungkin memaklumkan anda mengenai peluang tinjauan menerusi e-mel, mesej teks, U.S. mel dan cara lain. Jika anda memilih untuk menyertai tinjauan, kami memerlukan anda memberikan maklumat yang lengkap dan tepat mengenai diri anda dan keluarga anda. Peluang tinjauan yang kami berikan kepada anda mungkin berkaitan dengan maklumat lain yang dikumpul oleh kami. Sebagai contoh, kami mungkin memberikan anda dengan tinjauan bertanya anda mengenai kualiti pengalaman pengguna anda pada laman web tertentu.

Maklumat perkakasan peranti mudah alih dan konfigurasi lain: Aplikasi kami mungkin mengumpul perkakasan asas yang tertentu, konfigurasi dan maklumat penggunaan aplikasi mengenai peranti mudah alih yang padanya anda memasang aplikasi kami, termasuk data seperti model peranti mudah alih, jumlah ingatan dalam peranti mudah alih dan maklumat teknikal mengenai peranti (cth. bilangan permainan yang dimuatkan, bilangan nada dering terseuai yang tersedia, versi sistem pengendalian, dsb.) Bagi tujuan tersebut, kami mungkin juga mengumpul maklumat mengenai pemilikan peranti, nama pembekal perkhidmatan peranti mudah alih dan model peranti mudah alih, penggunaan pelbagai ciri peranti mudah alih dan pendapat serta sikap yang berkaitan dengan semua di atas.

Maklumat penggunaan Internet: Sebaik sahaja anda memasang aplikasi kami, aplikasi ini memantau semua tingkah laku Internet yang berlaku pada peranti mudah alih yang padanya anda memasang aplikasi ini, termasuk kedua-dua pelayaran web normal anda dan aktiviti yang anda lakukan semasa sesi selamat, seperti mengisi bakul beli belah, melengkapkan borang permohonan atau menyemak akaun dalam talian anda. Kami mungkin menggunakan maklumat yang kami awasi, seperti nama dan alamat untuk tujuan pemahaman demografik keluarga anda dengan lebih baik; bagaimanapun, kami membuat usaha berdaya maju dari segi komersial untuk menapis secara automatik maklumat peribadi sulit seperti ID Pengguna, kata laluan, nombor kad kredit dan nombor akaun. Secara tidak sengaja, kami mungkin mengumpul maklumat peribadi tentang ahli panel kami; dan apabila ini berlaku, kami membuat usaha berdaya maju untuk menyingkirkan maklumat pangkalan data sebegitu.

Maklumat penggunaan Internet mungkin mengandungi perkhidmatan mesej, aktiviti pelayaran web mudah alih, penggunaan dan tajuk aplikasi muat turun dan fail serta penggunaan kamera, penstriman video dan utiliti lain pada peranti mudah alih serta penggunaan masa untuk aktiviti peranti tertentu (contoh, pemesejan teks, panjang tempoh panggilan dan pelayaran web).

Aplikasi kami tidak memeriksa teks bagi mesej e-mel atau mesej teks anda, fail imej sama ada muat turun atau ditangkap menerusi kamera telefon, kenalan atau entri buku alamat yang tersimpan dalam telefon atau entri kalendar. Kami mungkin, bagaimanapun, rekodkan nombor teks sebarang mesej dan semak semula maklumat pengepala e-mel terpilih, termasuk nombor Kod SMS Pendek yang mungkin telah didail.

Selain daripada maklumat terkumpul menerusi aplikasi kami, kami juga mungkin mengumpul data tentang penggunaan Internet anda daripada pihak ketiga, termasuk enjin carian, pembekal e-mel, rangkaian sosial dan pembekal perkhidmatan aplikasi lain yang laman Internetnya anda lawati.

Bagaimanakah maklumat itu dikumpul?

 

Aplikasi kami mengukur penggunaan Internet anda dengan menghantar kepada pelayan kami maklumat mengenai halaman web yang anda lawati, tindakan yang anda ambil ketika dalam talian dan aktiviti Internet yang lain, termasuk aktiviti dalam apl pada peranti.

Walau bagaimanapun, perisian mungkin berkomunikasi dengan pelayan kami sementara anda disambungkan tetapi tidak melayari Internet. Komunikasi sebegitu boleh termasuk transmisi pengumpulan data seperti yang digariskan dalam dasar privasi ini, atau ia boleh mengandungi penyertaan arahan untuk aplikasi kami. Sebagai contoh, pelayan kami perlu beritahu perisian kami mengenai peluang tinjauan, supaya kami dapat memberikan anda dengan jemputan yang boleh anda ambil sebagai tukaran untuk entri cabutan bertuah, tunai atau hadiah lain.

 

Aplikasi kami mungkin atau tidak mungkin menggunakan pendekatan berasaskan perisian. Sesetengah pengguna akan memasang perisian, yang boleh dipasang dan dialih keluar menerusi pemasangan perisian normal dan proses pemadaman yang berkaitan dengan peranti mudah alih anda. Untuk pengguna yang lain, tiada perisian dimuat turun. Sebaliknya, bergantung kepada sistem pengendalian peranti, sama ada fail konfigurasi yang unik terhadap peranti mudah alih dipasang yang akan membolehkan peranti untuk menghalakan semua trafik Internet melalui Rangkaian Peribadi Maya Defend My WiFi ("VPN") dan/atau, secara alternatif, apl mungkin digunakan untuk membuat konfigurasi VPN.

Setiap peranti dikonfigurasikan melalui VPN disahkan menggunakan sijil pengguna yang diberikan dengan fail konfigurasi dan sijil punca untuk mengesahkan sijil pengguna. Semua trafik yang diarahkan melalui VPN akan disulitkan dan akan melalui pelayan proksi Defend My WiFi. Bergantung kepada peranti dan sistem pengendalian anda, ikon VPN mungkin muncul di atas skrin peranti setiap kali sambungan diwujudkan kepada VPN Defend My WiFi.

Kita mungkin menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk memberikan infrastruktur teknikal yang perlu untuk menghalakan trafik sebagai sebahagian daripada tawaran VPN.  Walau bagaimanapun, infrastruktur ini tidak mengumpul atau menyimpan mana-mana maklumat peribadi rahsia dan hanya menyimpan data telemetri asas yang perlu untuk menguruskan dan mengekalkan kualiti infrastruktur.  

Permintaan yang melibatkan aktiviti Internet (seperti mengisi bakul beli belah atau apa-apa aktiviti yang berlaku merentasi protokol HTTPS atau HTTP), mungkin diarahkan melalui pelayan kami – terutamanya kami akan membuat sambungan daripada pelayan anda ke pelayan kami dan kemudian mewujudkan sambungan kedua daripada pelayan kami kepada pelayan destinasi. Kami akan mewujudkan sambungan ini supaya pelayan kami boleh mengukur secara pasif aktiviti yang melepasi menerusinya dalam perjalanan ke laman yang sedang anda layari. Dalam kes apabila kami berurusan dengan penghantaran yang selamat, kami berusaha untuk memastikan bahawa kaedah penyulitan yang kami gunakan untuk menghalakan permintaan ini akan selamat sebagaimana yang mungkin menggunakan teknologi penyulitan tinggi standard industri.

Kami mungkin meminta maklumat tentang anda menggunakan tinjauan, untuk penyertaan yang sama sekali secara sukarela. Kami juga mungkin menggabungkan maklumat yang anda berikan kepada kami dengan maklumat yang diperoleh daripada sumber lain (seperti syarikat pelaporan keutamaan pengguna, agensi pelaporan kredit dan syarikat yang mengumpul maklumat pemaparan TV) menggunakan prosedur pemadanan sulit. Dalam kes ini, kami akan: (i) memberi pemproses sepadan data dengan hanya maklumat peribadi sebagaimana untuk melaksanakan pemadanan dan, untuk membantu kami melakukan analisis statistik; (ii)mewujudkan prosedur dan tanggungjawab sah menghalang penggunaan maklumat yang diterima untuk tujuan lain atau pendedahan maklumat ini kepada orang lain; dan (iii) memerlukan pemusnahan maklumat yang diterima selepas pemadanan dan analisis. Anda juga bersetuju yang kami mungkin guna maklumat yang telah diambil dari anda untuk mengenal pasti penggunaan ejen carian anda, pembekal e-mel, rangkaian sosial dan pembekal perkhidmatan aplikasi lain yang tapak Internetnya anda lawati. Perjanjian anda dengan dasar ini akan menjadi seperti persetujuan anda untuk membenarkan kami untuk meminta data tentang aktiviti dalam talian anda daripada pihak ketiga dan untuk menggabungkan maklumat tersebut dengan maklumat yang bekalkan secara terus atau menerusi aplikasi tersebut.

Selanjutnya anda bersetuju yang kami mungkin guna pembekal pihak ketiga untuk mendapatkan data dalam talian lain, melihat TV atau maklumat penggunaan mudah alih dan kami mungkin menyepadukan data sebegitu dengan data yang anda beri kepada kami sebagai sebahagian daripada komuniti penyelidikan ini, dengan syarat bahawa pemerolehan dan pemprosesan maklumat sedemikian mematuhi prinsip privasi yang disertakan dalam dasar privasi dan perjanjian lesen pengguna ini.

 

Kami mungkin juga mengumpul maklumat mengenai jenis aplikasi yang anda gunakan dan statistik umum tentang cara anda menggunakannya. Jadi, sebagai contoh, anda boleh membuka permainan, dan perisian kami akan mengumpul maklumat tentang jenis permainan yang anda main, dan berapa lama permainan dibuka, tetapi ia tiada sebarang maklumat mengenai cara anda bermain.

Maklumat anda mungkin disimpan di Amerika Syarikat di mana pusat pangkalan data kami ditempatkan. Perlindungan data dan undang-undang serupa bagi negara lain mungkin berbeza dengan Amerika Syarikat. Maklumat anda mungkin diproses di luar Amerika Syarikat, dengan syarat undang-undang perlindungan data bagi lokasi pemprosesan sedemikian mampu mencukupi jika perlindungan tidak lebih daripada yang diberikan di Amerika Syarikat.

Bagaimanakah maklumat yang dikumpul digunakan?

 

Laporan Penyelidikan Pasaran: Menggunakan konsep yang sama dengan yang digunakan oleh perkhidmatan rating televisyen, comScore menggunakan maklumat yang dikumpul melalui aplikasi Defend My WiFi dan respons tinjauan anda, digabungkan dengan maklumat daripada sumber yang lain, untuk membuat unjuran berasaskan statistik mengenai tingkah laku pengguna Internet semasa dan akan datang dan, lebih umum, untuk membuat anggaran data mengenai trend ekonomi yang berpotensi. Pelanggan boleh menggunakan laporan penyelidikan comScore untuk: (i) mengubah suai penawaran dan perkhidmatan dalam talian; (ii) membuat penggunaan data dalam talian lebih efektif untuk memahami tingkah laku komersial dalam talian dan luar talian; dan (iii) melihat trend ekonomi am dan entiti khusus prestasi perniagaan untuk tujuan julat perniagaan yang besar termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengenal pasti peluang pelaburan kewangan dan memahami nilai dan faedah dalam perniagaan perusahaan. Bagi pelanggan komersial tertentu, comScore boleh menyediakan maklumat tahap individu. comScore menjadikan data ini tersedia supaya pelanggan ini boleh meningkatkan pemahaman mereka sendiri tentang penggunaan data dan trend komersial dalam talian. Dalam semua kes, comScore membuat usaha berdaya maju untuk menapis secara automatik maklumat sulit yang boleh dikenal pasti secara peribadi seperti ID Pengguna, kata laluan, nombor kad kredit dan nombor akaun dari data tersebut diberi.

Oleh Pembekal Perkhidmatan: Dari masa ke masa, kami mungkin berkongsi maklumat perhubungan anda dengan pihak ketiga yang membantu kami menghantar program ini kepada anda (sebagai contoh, syarikat yang mentadbir program insentif). Apabila kami berbuat begini, kami memberi maklumat yang perlu sahaja kepada pembekal perkhidmatan untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan dan kami melarang penggunaan secara kontraktual atau pendedahan maklumat tersebut kepada orang lain kecuali anda membenarkannya.

Seperti yang Dikehendaki oleh Undang-undang: Dalam kes yang unik, dan ia diselesaikan dengan perniagaan lain, jika kami dipaksa untuk mendedahkan sesetengah maklumat menerusi proses undang-undang yang sah seperti arahan mahkamah, sepina atau waran carian, kami akan melakukannya. Bagaimanapun, kami akan mematuhi dengan hanya memberi maklumat minimum yang perlu.

 

Bagaimanakah maklumat tersebut selamat?

 

Perlindungan: Kami telah melaksanakan pelbagai perlindungan (termasuk perlindungan fizikal, digital dan undang-undang) yang menumpukan dalam memastikan bahawa maklumat yang dikumpul menerusi program ini dilindungi daripada penggunaan tanpa kebenaran atau pemprosesan maklumat peribadi yang menyalahi undang-undang dan terhadap kehilangan atau kemusnahan atau kerosakan maklumat peribadi yang tidak sengaja. Sebagai contoh, sebarang maklumat selamat yang dikumpul oleh aplikasi kami disulitkan sebelum ia dihantar kepada pelayan kami. Tambahan pula, pekerja kami adalah tertakluk pada penilaian dan penyiasatan berkala, penggunaan mereka dan akses ke maklumat peribadi dihadkan secara kontraktual dan terdidik dan dilatih sebagaimana diperlukan pada dasar dan prosedur keselamatan dalaman.

 

Jika anda ingin mengakses, mengubah suai dan/atau meminta pemadaman maklumat profil peribadi yang anda serahkan sebagai sebahagian daripada program ini, anda boleh melengkapkan borang sokongan di laman web kami atau e-mel pekerja sokongan kami pada alamat e-mel yang diberikan di bawah.

 

Apakah komitmen peribadi yang anda buat berhubung dengan manfaat peserta yang khusus?

 

Sila rujuk laman web program kami, yang menunjukkan komitmen peribadi, jika ada, yang kami tawarkan manfaat untuk pelbagai peserta. Terma komitmen ini telah digabungkan dalam perjanjian ini. Sila ambil perhatian bahawa setiap program insentif boleh mempunyai set peraturannya sendiri yang terpakai pada penawaran tertentu tersebut; peraturan-peraturan ini dibuat tersedia untuk anda sebelum anda memilih untuk menyertai.

 

Bagaimanakah jika saya ingin berhenti menyertai program ini?

 

Pemberhentian: Anda boleh berhenti pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di alamat sokongan yang tersenarai di bawah.  

Mengalih Keluar Aplikasi kami: Untuk mengeluarkan aplikasi kami, hanya padamkannya menggunakan fungsi pengeluaran aplikasi standard pada telefon anda.  Anda juga boleh menghantar permintaan kepada alamat sokongan yang tersenarai di bawah. Pastikan untuk memasukkan pembawa, pengeluar dan model peranti mudah alih anda. Kami akan memberikan anda arahan yang khusus disesuaikan untuk peranti anda. Mengalih keluar aplikasi tersebut akan menghentikan penjejakan pelayaran dalam talian anda dan tingkah laku pembelian, tetapi kecuali anda meletakkan jawatan daripada panel menurut prosedur yang dinyatakan di atas, anda masih boleh dihubungi untuk tujuan pentadbiran atau untuk peluang penyertaan istimewa. Selepas anda mengalih keluar aplikasi kami dari peranti mudah alih, semua tetapan yang telah kami lakukan pada peranti mudah alih anda akan dinyahaktifkan; bagaimanapun, sesetengah elemen mungkin kekal pada peranti mudah alih anda.

Berhenti Menyertai dalam Tinjauan: Anda boleh menghubungi kami di alamat sokongan yang tersenarai di bawah untuk mengubah suai cara anda menerima, atau untuk sepenuhnya berhenti menerima, tinjauan atau anda boleh mengedit keutamaan tinjauan anda di bahagian Ahli pada halaman web panel anda (jika berkenaan).

Sila ambil perhatian: Kami mungkin terus menggunakan maklumat yang dikumpulkan sebelum peletakan jawatan, tetapi semua maklumat sedemikian kekal tertakluk sepenuhnya dan ditadbir dengan, perjanjian tersebut berkuat kuasa semasa peletakan jawatan anda.

 

Apakah dasar berkenaan kanak-kanak?

 

Semua orang yang memasang aplikasi ini mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mesti ibu bapa atau penjaga sah mana-mana kanak-kanak bawah umur yang menggunakan peranti mudah alih dengan aplikasi ini dipasang. Bagaimanapun, semua tingkah laku Internet boleh digunakan oleh kami dalam membangunkan unjuran statistik. Program ini mematuhi semua peraturan pengumpulan data A.S. yang berkenaan, termasuk Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak (COPPA).

 

Bagaimanakah saya akan dimaklumkan mengenai perubahan pada Perjanjian ini?

 

Jika kami mengubah amalan kami dalam cara kami mengendalikan maklumat peribadi atau jika kami mengubah banyak aspek program kami yang lain termasuk tidak mengehadkan sebarang perubahan pada skop atau sifat insentif yang diberikan, kami akan mengirim perubahan ini pada laman web kami dan perubahan tersebut akan berkuat kuasa dengan serta-merta setelah kiriman sedemikian. Jika kita membuat perubahan ketara kepada perjanjian ini kami akan berusaha untuk menyediakan anda dengan notis awal mengenai perubahan itu. Penggunaan berterusan anda terhadap Aplikasi bermaksud persetujuan anda terhadap perjanjian ini, jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana perubahan, anda boleh mengeluarkan aplikasi anda sebagaimana yang diterangkan di atas.

 

Apakah tanggungjawab saya sebagai peserta?

 

Sebagai seorang peserta, anda bersetuju untuk:

 • Membenarkan program ini untuk mengumpul dan menggunakan maklumat yang diperoleh daripada anda dan berkait dengan anda dan penggunaan Internet isi rumah anda sebagaimana yang diterangkan dalam perjanjian ini.

 • Melakukan usaha yang wajar untuk memastikan orang lain yang menggunakan peranti mudah alih yang dipasang aplikasi tersebut berwaspada dan bersetuju dengan terma perjanjian ini;

 • Terima perubahan automatik pada tetapan sistem anda yang dilakukan semata-mata untuk memastikan keserasian antara sistem peranti mudah alih anda dan program ini dan naik taraf berkala;

 • Menerima e-mel, peringatan tolak dan mesej teks pentadbiran, termasuk yang dihantar kepada: (i) memaklumkan anda mengenai naik taraf atau isu berkaitan program asas/fungsi aplikasi atau gangguan; (ii) memberi pemberitahuan mengenai ganjaran dan peluang penyertaan istimewa; (iii) meminta maklumat demografik yang dikemas kini atau maklumat mengenai penggunaan aplikasi;

 • Membenarkan kemas kini pada program yang disediakan kepada anda oleh penaja program;

 • Lawat dan semak semula perjanjian yang disiarkan di laman web secara kerap, supaya anda menyedari sebarang perubahan yang dilakukan pada perjanjian ini; dan

Sebagai seorang peserta, anda bersetuju untuk tidak:

 • Menggunakan program ini dalam apa jua cara yang: (i) mengganggu atau merosakkan orang lain; (ii) melanggar sebarang ordinan atau undang-undang tempatan, negeri atau persekutuan; (iii) melanggar hak pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad pada, hak cipta, tanda dagangan, paten, pertukaran rahsia, hak peribadi atau publisiti atau hak proprietari yang lain; atau (iv) masuk campur dengan atau mengganggu program ini;

 • Cuba untuk melakukan kejuruteraan balikan, menyahkompil atau menyahhimpun program;

 • Mendaftar untuk lebih daripada satu akaun; dan

 • Cubaan untuk mengalahkan atau meminta aplikasi kami, menjadi tanggungjawab anda untuk mengalih keluar aplikasi ini seperti yang diarahkan dalam perjanjian ini atau secara jelas oleh wakil perkhidmatan yang dibenarkan.

 

Apakah komitmen kami kepada peserta?

 

Kami komited bagi membuat usaha yang wajar secara munasabah untuk melakukan perkara berikut:

 • Hanya menggunakan maklumat yang diperoleh daripada atau mengenai anda seperti yang digambarkan dalam perjanjian;

 • Dari masa ke masa, komisen perkhidmatan pihak ketiga untuk mengesahkan bahawa program ini menyimpan komitmen privasi terhadap anda; dan

 • Memberi sokongan pelanggan apabila anda menghadapi masalah dengan program ini, dengan syarat bahawa anda memberi maklumat yang diminta tentang pengalaman masalah dan keadaan peranti mudah alih anda, dan bersetuju mengambil usaha yang wajar untuk mengikut arahan yang dibekalkan oleh staf sokongan kami.

Notis Paten:

Aplikasi kami menggabungkan dan melaksanakan teknologi paten. Untuk maklumat lanjut, lawati http://www.comscore.com/patents.

 

Apakah terma dan syarat undang-undang lain untuk menyertai program ini?

 

Undang-undang Yang Mentadbir: Anda bersetuju bahawa sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada program atau perjanjian ini hendaklah diselesaikan mengikut timbang tara yang terikat di Fairfax County, Virginia di bawah Peraturan Persatuan Timbang Tara Amerika. Anda mengakui bahawa anda, TMRG dan comScore bersetuju bahawa sesiapa boleh membuat tuntutan terhadap satu sama lain hanya dalam kapasiti anda atau individu dan bukan sebagai plaintif atau ahli kelas dalam sebarang prosiding wakil atau kelas yang dimaksudkan. Prosiding hendaklah dilakukan dan semua bukti hendaklah ditawarkan dalam bahasa Inggeris. Tanpa mengambil kira mana-mana undang-undang yang bertentangan, sebarang tuntutan terhadap kami hendaklah difailkan dalam tempoh setahun tuntutan tersebut timbul, jika tidak tuntutan tersebut akan disekat selama-lamanya. Kami bersetuju bahawa tanpa mengambil kira sebarang undang-undang yang bertentangan, penimbang tara tidak mempunyai hak untuk menganugerahkan ganti rugi punitif atau teladan terhadap mana-mana pihak dalam perjanjian ini.

 

Walau bagaimanapun, kami mungkin memohon kepada sebarang mahkamah dengan bidang kuasa kompeten untuk mendapatkan arahan sekatan atau relief interim, sebagaimana perlu tanpa melanggar perjanjian ini dan tanpa mengurangi kuasa penimbang tara.

PERJANJIAN INI HENDAKLAH DITADBIR OLEH UNDANG-UNDANG KOMANWEL VIRGINIA, TANPA MENGAMBIL KIRA PERCANGGAHAN PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG SEDEMIKIAN HENDAKLAH DIKENAKAN OLEH PENIMBANG TARA ATAS MERIT BAGI SEBARANG PERTIKAIAN ATAU TUNTUTAN. BAGI SEBARANG TINDAKAN BUKAN TIMBANG TARA ATAU PROSIDING YANG TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN PROGRAM INI ATAU PERJANJIAN INI, BIDANG KUASA TUNGGAL ATAU EKSKLUSIF HENDAKLAH MENETAP DENGAN BERSESUAIAN MAHKAMAH NEGERI DI FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA ATAU MAHKAMAH PERSEKUTUAN YANG TERLETAK DI ALEXANDRIA, VIRGINIA.

Penamatan: Anda memperakui dan bersetuju bahawa kami mungkin, di bawah keadaan tertentu dan tanpa notis awal, secara serta-merta menamatkan penyertaan anda dalam Defend My WiFi dan mengakses Perkhidmatan. Penyebab penamatan seperti itu termasuk tetapi tidak terhad pada, (a) pelanggaran ULA atau perjanjian gabungan lain, (b) diminta oleh penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan yang lain, (c) diminta oleh anda (penamatan akaun didorong sendiri), (d) pemberhentian atau pengubahsuaian bahan pada panel (atau sebarang bahagian daripadanya), (e) masalah atau isu keselamatan atau teknikal yang tidak dijangka dan (f) lanjutan tempoh yang tidak aktif. Penamatan akaun Defend My WiFi anda termasuk (a) pengeluaran akses kepada semua tawaran dalam atau bersepadu dengan panel (b) pemadaman kata laluan anda dan semua maklumat lapor sendiri yang berkaitan (atau mana-mana bahagian daripadanya) dan (c) menyekat penggunaan lanjut Perkhidmatan. Selain itu, anda bersetuju bahawa semua penamatan untuk tujuan hendaklah dibuat atas budi bicara sepenuhnya Defend My WiFi dan bahawa Defend My WiFi tidak akan dipertanggungjawabkan kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk mana-mana penamatan akaun anda atau akses kepada Perkhidmatan.

Storan: Semua data yang dikumpul oleh Defend My WiFi mungkin disimpan selama-lamanya pada pelayan kami. Maklumat peribadi yang dikumpul di bawah program ini mungkin disimpan dan diproses di Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain di mana kami beroperasi. Dengan menggunakan perisian panel Defend My WiFi kami, anda membenarkan mana-mana pemindahan maklumat di luar negara anda.

 

Jika anda berada di Kesatuan Eropah (EU) atau Switzerland, anda mengetahui bahawa maklumat peribadi yang dikumpul di bawah terma perjanjian ini akan dipindahkan ke Amerika Syarikat dan tidak akan mendapat manfaat daripada tahap perlindungan yang sama seperti di EU. Dengan menggunakan Aplikasi ini, anda bersetuju bahawa pemindahan maklumat peribadi anda ini adalah perlu untuk prestasi perjanjian ini antara anda dan TMRG. Anda mengakui bahawa kami boleh dipaksa secara undang-undang untuk mendedahkan data yang dihantar ke Amerika Syarikat jika kami menerima sepina, perintah mahkamah, atau waran geledah, atau bahawa ia sebaliknya mungkin dipantau oleh pihak berkuasa kerajaan Amerika Syarikat yang di luar kawalan kami.

Penipuan: Mana-mana percubaan oleh peserta untuk melemahkan operasi yang sah panel adalah pelanggaran undang-undang jenayah dan awam dan sekiranya percubaan sebegitu dilakukan, TMRG berhak untuk mendapatkan ganti rugi kerosakan daripada mana-mana responden sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang. Berbilang akaun adalah tidak dibenarkan; peserta terhad untuk mendaftar maksimum satu akaun sahaja.

Hak Pihak Ketiga: Perjanjian ini hendaklah tidak mewujudkan apa-apa hak atau remedi dalam mana-mana pihak selain daripada pihak dalam perjanjian (untuk termasuk TMRG dan comScore) dan tiada individu akan mengenakan apa-apa hak sebagai benefisiari pihak ketiga di bawah perjanjian ini.

Penyerahan: Anda tidak boleh menyerahkan perjanjian ini atau sebarang hak atau tanggungjawab di bawah perjanjian ini tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada kami.

Penepian: Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Perjanjian hendaklah tidak membentuk satu penepian terhadap hak atau peruntukan sedemikian.

Kebolehasingan: Sekiranya sebarang peruntukan perjanjian ini tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan sedemikian hendaklah dibentuk semula hanya setakat yang diperlukan untuk membolehkannya dikuatkuasakan. Dalam sebarang acara, peruntukan selebihnya hendaklah dikuatkuasakan.

Tanggung rugi: Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan syarikat kami dan anggota gabungan, pegawai, pengarah dan pekerja kami daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, kerosakan, liabiliti dan kos, termasuk tanpa had, bayaran guaman yang munasabah, yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran Perjanjian ini atau penyalahgunaan program ini.

Penafian Jaminan: ANDA MENGAKUI BAHAWA PROGRAM INI DAN SEMUA PERISIAN, PERUBAHAN PADA PERANTI MUDAH ALIH, FUNGSI, BAHAN DAN MAKLUMAT ANDA DIBUAT TERSEDIA SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA PROGRAM INI DIBERIKAN 'SEPERTI ADANYA'. SYARIKAT KAMI, PENYEDIA PERKHIDMATANNYA, DAN AHLI GABUNGANNYA MENAFIKAN SEMUA WARANTI, NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TANPA HAD, WARANTI  HAK MILIK. KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN.

SYARIKAT KAMI, PENYEDIA PERKHIDMATANNYA ATAU AHLI GABUNGANNYA, TIDAK AKAN DI BAWAH APA JUA KEADAAN, BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS APA-APA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS ATAU BERAKIBAT YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN, ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN, PROGRAM, WALAUPUN KAMI TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN TERHADAP KEROSAKAN TERSEBUT BERLAKU DALAM APA-APA CARA DARIPADA PROGRAM INI. TERMA BAHAGIAN INI AKAN SELAMAT DARIPADA APA-APA PENAMATAN PERJANJIAN. DALAM BIDANG KUASA YANG MENYEKAT HAD LIABILITI ATAU PENAFIAN ATAU PERUNTUKAN JAMINAN, LIABILITI SYARIKAT KAMI AKAN TERHAD KEPADA SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN UNDANG-UNDANG. PENGEHADAN INI AKAN TERPAKAI TANPA MENGIRA KEGAGALAN TUJUAN ASAS MANA-MANA REMEDI YANG DIHADKAN.

Pengguna United Kingdom: Tiada apa-apa dalam perjanjian ini tidak termasuk liabiliti untuk kematian kecederaan diri yang berpunca daripada salah nyata cuai atau penipuan berkaitan dengan penggunaan perisian.

Pengguna Jerman: Hak anda untuk membuktikan bahawa tiada kerosakan yang berlaku tetap tidak terjejas oleh perkara di atas. Sebahagian daripada peruntukan yang terdahulu mungkin tidak berkesan di sesetengah negara/negeri/wilayah/bidang kuasa, maka penghargaan di atas dan terma yang tidak mungkin dikenakan kepada anda secara keseluruhannya.

Perkhidmatan dan Produk Pihak Ketiga: Kami tidak mengesahkan mahupun menerima tanggungjawab untuk sebarang bahan pihak ketiga yang diakses menerusi Internet.

Sekatan Eksport: Anda mengakui bahawa Perisian tersebut tertakluk pada peraturan dan undang-undang kawalan eksport Amerika syarikat dan sebarang pindaan dengannya. Anda mengakui bahawa berkenaan dengan perisian tersebut, anda tidak akan mengeksport atau mengeksportnya semula, secara langsung atau tidak langsung, kepada negara lain yang berkaitan dengan sekatan eksport AS. Selanjutnya anda mengakui bahawa Perisian tersebut mungkin mengandungi data teknikal yang tertakluk pada sekatan eksport dan eksport semula yang dikenakan oleh undang-undang AS.

Pelawat Antarabangsa dan Pelindung Privasi EU-A.S. dan Rangka Kerja Pelindung Privasi Swiss-A.S. Defend My WiFi mematuhi Rangka Kerja Pelindung Privasi EU-A.S. dan Rangka Kerja Pelindung Privasi Swiss-A.S. sebagaimana yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan A.S. berkaitan pengumpulan, penggunaan dan pengekalan maklumat peribadi yang dipindahkan daripada Kawasan Ekonomi Eropah dan Switzerland ke Amerika Syarikat.  Untuk mengetahui selanjutnya, sila lihat Pernyataan Pelindung Privasi EU-A.S. dan Pelindung Privasi Swiss-A.S.

SELURUH PERJANJIAN: Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara penaja dan anda berkenaan dengan perkara yang terkandung dalam Perjanjian ini.

 

Defend My WiFi tidak bertindak balas kepada isyarat Jangan Jejak disebabkan tiada standard untuk cara isyarat tersebut dihantar. Laman ini mungkin menggunakan perkhidmatan ScorecardResearch dan anda dapat mengawal tahap penyertaan dalam program penyelidikan pasaran ScorecardResearch dengan melawat tapak ini: http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx

Perjanjian ini berkuat kuasa bermula 25 Mei 2017. 

Siapakah yang boleh dihubungi sekiranya saya ingin mengemukakan soalan tambahan?

 

Penaja program ialah TMRG Networks, Inc., syarikat Delaware, A.S. Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan mengenai Pernyataan Privasi & Perjanjian Lesen Pengguna di atas, amalan kami atau interaksi anda dengan tapak ini dan program ini, anda boleh menghubungi penaja program di:

 

support@TMRGinc.com

 

Privacy Office​

11950 Democracy Drive​

Suite 600

Reston, VA 20190, USA

 

Untuk apa-apa masalah sokongan, sila hubungi:  Support-team@DefendMyWiFi.com

 

L/P 1721